วิทยากรผู้มากประสบการณ์

พบกับวิทยากรผู้มากประสบการณ์มากมาย

image description

อาจารย์ ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี

IoT, Microcontroller, Machine Learning, ออกแบบวงจรอิเล็กทรอน...

image description

รองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ใจเตี้ย

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย R2R การ...

image description

Yaowarat Rutheerayuth

She is currently a lecturer in International College . Bachelor Degree in Thai at Payap Universit...

image description

อาจารย์ สัญฌา พันธุ์แพง

IOT (Internet of Thing), AI , Data Science , Data Mining , Python , R , Rapidminer ...

หลักสูตรใกล้จะถึง

หลักสูตรที่ใกล้จะถึงในไม่ช้านี้ เข้าไปดูรายละเอียดได้เลย...

แสดงหลักสูตรทั้งหมด
loader