รายละเอียดวิทยากร

image description

อาจารย์ สิริพร คืนมาเมือง

การสอนศิลปศึกษา ทัศนศิลป์ งานหัตถกรรมท้องถิ่น วัสดุและเทคนิคศิลปะ และกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็ก

เอกสารประวัติ :

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร

loader