อาหารว่างเพื่อการประกอบอาชีพ

  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
(Reccomment)
image description

Course Description


เอกสารประกอบหลักสูตร / Course Documentation


หลักการและเหตุผล

     อาหารว่างเป็นอาหารระหว่างมื้อ มีปริมาณอาหารน้อยกว่าอาหารประจำมื้ออาจจะเป็นอาหารน้ำหรืออาหารแห้ง มีทั้งคาวและหวาน หรือเป็นอาหารชิ้นเล็กๆขนาดพอคำ หยิบรับประทานได้ง่าย จัดให้สวยงามน่ารับประทานเป็นทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติ เมื่อมีการต้อนรับแขกก็จะนำอาหารออกมาเลี้ยงแขก พร้อมกับเสิร์ฟน้ำผลไม้หรือน้ำเย็นลอยดอกมะลิ ในปัจจุบันอาหารว่าง มีความจำเป็นโดยเฉพาะคนที่ต้องเดินทางไกลระหว่างบ้านกับที่ทำงาน รวมทั้งเด็กๆที่ต้องไปโรงเรียน จึงควรต้องรับประทานอาหารระหว่างมื้อ อาหารว่างควรเป็นอาหารที่ย่อยง่าย ทำง่าย รับประทานแล้วไม่อิ่มจนเกินไป และสะดวกที่จะรับประทาน ไม่ยุ่งยากในเรื่องของภาชนะและการจัดเสิร์ฟ ควรเป็นอาหารที่เป็นชิ้นเป็นคำ หรือถ้วยเล็กๆ ซึ่งรับประทานได้สะดวก แต่ต้องคำนึงด้วยว่าอาหารว่าง ควรจะประกอบด้วยอาหารหลายอย่าง เช่น แป้ง ไข่ น้ำตาล นม ผัก ผลไม้ เพื่อให้ได้คุณค่าอาหารครบ เครื่องดื่มจะเป็นร้อนหรือเย็นก็ได้ แล้วแต่โอกาสและสถานที่

     ดังนั้นเพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประกอบอาหารว่างแก่ผู้ที่สนใจ จึงได้จัดทำหลักสูตร อาหารว่างเพื่อการประกอบอาชีพขึ้น เพื่อสนับสนุนให้สืบทอดองค์ความรู้ด้านการประกอบอาหารว่าง และนำไปต่อยอดเพื่อการค้าได้

วัตถุประสงค์

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และทักษะการประกอบอาหารว่าง เพื่อนำไปประกอบอาชีพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

วัยทำงาน หรือ ผู้ที่สนใจ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

หลักสูตรอบรมต่อเนื่อง

-

เนื้อหาการอบรม

1. ความหมายและความสำคัญของอาหารว่าง

2. หลักในการใช้อุปกรณ์ชั่ง ตวง วัด

3. ฝึกปฏิบัติขนมปังหน้าหมู

4. ฝึกปฏิบัติปอเปี๊ยะทอด

5. ฝึกปฏิบัติขนมจีบ

6. ฝึกปฏิบัติซาลาเปาไส้หมู

7. ฝึกปฏิบัติซาลาเปาไส้ครีม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และทักษะการประกอบอาหารว่าง เพื่อนำไปประกอบอาชีพ

loader