เรียนรู้และพัฒนา IoT เพื่อควบคุมด้านการเกษตร #รุ่น 1

 • star
 • star
 • star
 • star
 • star
(Reccomment)
image description

Course Description


เอกสารประกอบหลักสูตร / Course Documentation


หลักการและเหตุผล

จากความนิยมของกระแส Internet of Things (IoT) และโอกาสต่างๆ ในการสร้างรายได้จากระบบ Smart Home, Smart Office , Smart Farm หรือระบบควบคุมอัจฉริยะอื่น ๆ  หลักสูตรนี้จึงประกอบไปด้วยปฏิบัติการ พื้นฐานการติดตั้ง การเขียนโปรแกรม และตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานจริงของไมโครคอนโทรลเลอร์ "NodeMCU" ซึ่งเป็นชุด Development Kit ที่มีโมดูล Wi-Fi ในตัว  และสามารถพัฒนาด้วยภาษา C++ บน Arduino IDE โปรแกรมสำหรับใช้เขียนโปรแกรม, คอมไพล์ และอัปโหลดโปรแกรมลงบอร์ด Arduino ที่มีจุดเด่นที่ใช้งานได้ง่ายและมี Library เพื่อติดต่อกับอุปกรณ์ และ เซ็นเซอร์ต่าง ๆ อย่างมากมายจากผู้ใช้งานทั่วโลกให้โหลดได้ใช้ฟรี

อีกประการหนึ่งในหลักสูตรนี้จะได้ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม IoT เพื่อประยุกต์ใช้ควบคุมด้านการเกษตร โดยการเชื่อมต่อ บันทึกข้อมูล การควบคุม และแสดงผลข้อมูล ด้าน IoT ผ่านระบบคลาวด์ ของ NetPie และ ระบบคลาวด์ของ Blynk ซึ่งเป็นระบบคลาวด์ที่เปิดให้ใช้งานได้ฟรีในระดับหนึ่ง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเรียนรู้สถาปัตยกรรม IoT พื้นฐาน
 2. เพื่อเรียนรู้และฝึกฝนการพัฒนาซอฟต์แวร์บน Arduino IDE สำหรับบอร์ด NodeMCU
 3. เพื่อเรียนรู้การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษา C/C++
 4. เพื่อเรียนรู้การส่งข้อความแจ้งเตือนจาก NodeMCU เข้าแอปพลิเคชัน LINE ได้
 5. เพื่อเรียนรู้การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันบนแพลตฟอร์ม NETPIE  Blynk และ Firebase
 6. เพื่อเรียนรู้เทคนิคและการออกแบบระบบ Smart Farm โดยใช้ IoT พื้นฐาน

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป
 2. ผู้ที่สนใจการนำเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับ Smart Home และงานทั่วไป  
 3. ผู้ที่สนใจการนำเทคโนโลยี IoT ไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างนวัตกรรมและต่อยอดทางธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 1. ผู้อบรมต้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็น
 2. ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์

หลักสูตรอบรมต่อเนื่อง

-

เนื้อหาการอบรม

 1. Internet of Things เมื่อสิ่งของเชื่อมต่อกันด้วยอินเทอร์เน็ต
 2. แนะนำอุปกรณ์  IoT Activity Kit
 3. การพัฒนาโปรแกรมภาษา C/C++ สำหรับ NodeMCU ด้วย Arduino
 4. NodeMCU กับการติดต่ออุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตพื้นฐาน เช่นหลอดไฟ สวิตซ์กด หน้าจอ OLED
 5. ใช้งาน NodeMCU กับเซ็นเซอร์ตัวตรวจจับต่าง ๆ
 6. NodeMCU กับการขับโหลดไฟฟ้ากระแสสูงเช่น พัดลม ปั๊มน้ำ ด้วยโซลิดสเตตรีเลย์
 7. เชื่อมต่อ NodeMCU กับเครือข่ายไร้สาย WiFi
 8. NodeMCU กับคลาวด์เซิร์ฟเวอร์
 9. เชื่อมต่อ NodeMCU กับคลาวด์เซิร์ฟเวอร์
 10. ไลบรารี่ของ NETPIE กับการติอต่อแบบ MQTT
 11. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ NETPIE REST API
 12. Blynk ทำความรู้จัก Application Blynk และการทำงานเบื้องต้น
 13. Blynk Library
 14. โจทย์ประยุกต์ ระบบ IoT ควบคุมด้านการเกษตรผ่าน Cloud  NetPie และ Blynk

สิ่งที่ทีมผู้จัด จัดเตรียม

 • คอมพิวเตอร์
 • เอกสารประกอบการอบรม
 • อาหารกลางวัน และของว่าง อย่างละ 1 ชุดในทุกวัน
 • ชุดอุปกรณ์ เพื่อควบคุมด้านการเกษตร จำนวน 1 ชุด (เรียนเสร็จเอากลับบ้านได้เลย)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หลังจากอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้อบรมสามารถนำเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับ Smart Home และงานทั่วไป  สร้างนวัตกรรมและต่อยอดทางธุรกิจ รวมถึงการออกแบบระบบ Smart Farm โดยใช้ IoT พื้นฐาน

loader