เส้นทาง YouTuber สู่การสร้างรายได้ด้วย YouTube

  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
(Reccomment)
image description

Course Description


เอกสารประกอบหลักสูตร / Course Documentation


หลักการและเหตุผล

          สื่อออนไลน์มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน ทั้งการติดต่อสื่อสารรวมถึงการเสพสื่อบันเทิงต่าง ๆ หากพูดถึงสื่อบันเทิงออนไลน์ YouTube คือเว็บไซต์อันดับ 1 ที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานเพราะความหลากหลายและคุณภาพของเนื้อหาบน YouTube ที่โดดเด่น ที่เหมาะสำหรับทุกคน ทุกวัย เช่นสุดยอดงานดนตรี ความบันเทิงชั้นยอด วิดีโอแนะนำวิธีการทำสิ่งต่าง ๆ หรือวิดีโอสื่อการเรียนเป็นต้น  เนื่องจาก YouTube เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้คนได้สร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นผลงานเดี่ยวหรือกลุ่ม โดยนำเสนอผ่านคลิปวีดิโอ แล้วนำมาลงในช่องยูทูปผ่านช่องแชแนลของตัวเอง ซึ่งคนทั่วไปก็สามารถเข้าถึงเนื้อหาและผลงานนั้น ๆได้ อีกด้วย โดยต้องผ่านเงื่อนไขการตรวจสอบความเหมาะสมของ YouTube ที่กำหนดว่าผลงานที่สามารถนำมาลงได้นั้นจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นเอง ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่อนาจาร เพื่อควบคุมความเหมาะสม จึงทำให้เกิดอาชีพใหม่อย่าง ยูทูปเบอร์ (YouTuber)  ซึ่งเป็นอาชีพใหม่ที่น่าสนใจ นอกจากจะได้เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ แล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่ง

          ดังนั้นการอบรมระยะสั้น หลักสูตรเส้นทาง YouTuber สู่การสร้างรายได้ด้วย YouTube จึงเป็นหลักสูตรที่สามารถแนะนำให้ผู้ที่สนใจได้ทราบวิธีการ และสร้างแรงบันดาลใจจากการเป็น YouTuber จากวิทยากรชื่อดัง ผู้มีประสบการณ์ และประสบความสำเร็จในการสร้างรายได้จากการเป็น YouTuber นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้วิธีการสร้าง content ที่น่าสนใจและสร้างสรรค์ อีกทั้งยังมีเทคนิคในการเพิ่มผู้ติดตาม ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้มีแนวทางในการสร้างเม็ดเงินจากช่องทางการเป็น YouTuber

วัตถุประสงค์

          3.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็น YouTuber

          3.2 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้บน YouTube

          3.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทางสร้างสรรค์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ที่สนใจการเป็น YouTuber

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่สนใจการเป็น YouTuber

หลักสูตรอบรมต่อเนื่อง

 

เนื้อหาการอบรม

7.1 วิธีการใช้งาน การสร้าง channel หรือช่องทางของตนเองผ่านทาง YouTube

7.2 แนวคิดในการสร้าง content ให้แตกต่างและสร้างสรรค์ ตามความถนัดที่เหมาะในการทำคลิป

7.3 การเขียนสคลิป และการถ่ายวีดีโอ

7.4 การตัดต่อภาพและเสียง และทำปกคลิปวีดีโอ

7.5 การสร้างโลโก้แบรนด์ก่อนเข้ารายการ

7.6 เทคนิคการเพิ่มยอด Subscribe

7.7 การหารายได้จาก YouTube

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีความชำนาญในการเป็น YouTuber

รายละเอียดเพิ่มเติม

การกำหนดอัตราค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการฝึกอบรมของหลักสูตร ทั้งนี้ การคิดค่าใช้จ่ายคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

- จำนวนชั่วโมงที่ใช้สำหรับฝึกอบรม                   - ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน

- ค่าตอบแทนวิทยากร                                  - ค่าบำรุงรักษาอาคารสถานที่

- ค่ายานพาหนะ                                         - จำนวนขั้นต่ำของผู้สมัครและชำระค่าลงทะเบียน

- ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม                    

loader